Výkonný výbor PSO

Výkonný výbor PSO je výkonným orgánem Pardubické sportovní organizace. Výkonný výbor tvoří předseda, 2 místopředsedové a 4 členové. Výkonný výbor PSO zajišťuje plnění úkolů mezi valnými hromadami.


Pavel Majer

předseda

» mobil: 777 771 731
» e-mail: majer@sport-pardubice.cz

Jan Deml

místopředseda

» mobil: 724 113 065
» e-mail: dfc.deml@seznam.cz

Jiří Petružálek

místopředseda

» mobil: 602 112 302
» e-mail: jiripetruzalek@email.cz


Tomáš Hlobil

člen VV/tajemník

» mobil: 604 785 377
» thlobil@volny.cz

Pavel Studnička

člen VV

» mobil: 603 717 715
» pa.studnicka@seznam.cz

Zdeněk Zeman

člen VV

» mobil: 735 193 999
» zemanz@zzone.cz

René Živný

člen VV

» mobil: 608 309 509
» rene.zivny@centrum.cz