logo PSO

Pardubická sportovní organizace | ČUS

Pardubická sportovní organizace, z.s. je regionální sdružení s licencí ČUS a je samostatnou právnickou osobou, a podle stanov ČUS a podle ustanovení §6, odst.2, písmeno e, zákona č. 83/90 Sb, o sdružování občanů, v platném znění, je organizační jednotkou ČUS, s právem jednat svým jménem a má svoji vlastní majetkovou odpovědnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Projekt ČUS – Sportuj s námi

Projekt „ČUS – Sportuj s námi" bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »


Aktualizace stavu členské základny

Se závěrem kalendářního roku mají sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené ve Sportovní unii Pardubicka za povinnost zaktualizovat stav členské základny a sportovních zařízení (pokud je vlastní nebo užívají) dle „Pokynů předsedy ČUS“ a to nejpozději do 31.12.2019.

více »

Řádná VH PSO 2019 - usnesení

Valná hromada dne 16. 5. 2019

více »


Podpora MMR a MŠMT - sportovní infrastruktura 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo koncem října výzvu na rozšíření a zkvalitnění kapacit sportovních zařízení v České republice.

více »

Mimořádná VH - zápis a usnesení

Zápis a usnesení z mimořádné VH PSO naleznete v našich dokumentech ZDE.

více »