logo PSO

Pardubická sportovní organizace | ČUS

Pardubická sportovní organizace, z.s. je regionální sdružení s licencí ČUS a je samostatnou právnickou osobou, a podle stanov ČUS a podle ustanovení §6, odst.2, písmeno e, zákona č. 83/90 Sb, o sdružování občanů, v platném znění, je organizační jednotkou ČUS, s právem jednat svým jménem a má svoji vlastní majetkovou odpovědnost.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Povinnost pro TJ/SK ve vztahu k spolkovému rejstříku

Prosíme věnujte v těchto dnech pozornost k spolkovému rejstříku. Je nutné dát zápisy (Zápis spolku, Statutární orgán, Kontrolní orgánu atd.) a sbírku listin (Účetní uzávěrka s přílohou, Stanovy, Ostatní usnesení) SK/TJ do pořádku, nejen s ohledem na možné sankce, ale s největší pravděpodobností budou předmětem kontroly ze strany poskytovatelů dotací, grantů. Veškeré tyto údaje musí být aktuální.

více »

Dotační programy na rok 2021 a mimořádné dotaci Covid na rok 2020

ČUS pokračuje v kooperaci s Národní sportovní agenturou, která připravuje dotační programy na rok 2021 a také mimořádnou dotaci (Covid) na rok 2020.

více »


Výzva pro žádosti v programu COVID-Sport

Národní sportovní agentura v pondělí 15.6. 2020 zveřejnila výzvu pro žádosti v programu COVID-Sport. V něm mohou sportovní organizace žádat o peníze jako kompenzaci za ušlé zisky v době nouzového stavu. Je to první dotační titul Národní sportovní agentury. Jde o jednu miliardu korun, žádat  mohou  neziskové sportovní organizace, a to prostřednictvím elektronického formuláře. Finance by mohly mít sportovní organizace na účtu za tři až čtyři týdny. Dostanou to tedy ty oprávněné, jejichž žádost uzná Národní sportovní agentura za relevantní.

více »

Pracovní doba o prázdninách

Po dobu prázdnin vám bude sekretariát k dispozici po telefonické nebo emailové domluvě.
 

více »


Projekt ČUS – Sportuj s námi

Projekt „ČUS – Sportuj s námi" bude pokračovat i v roce 2019. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

více »