logo PSO

Pardubická sportovní organizace | ČUS

Spolek s názvem Pardubická sportovní organizace, z.s. (dále jen PSO) je samosprávný a dobrovolný svazek členských subjektů - tělovýchovných jednot a sportovních klubů - s působností v okrese Pardubice, které provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost. PSO svojí činností navazuje na tradici spolkového uspořádání a provozování sportovních a tělovýchovných aktivit na území okresu Pardubice.

více informací o nás » Krajská olympiáda a atletický čtyřboj na CUSPCE.CZ »

Novinky pro DPP v roce 2024

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení u dohod o provedení práce.

 

více »

Kabina 2024

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách investiční výzvu Kabina 2024.

více »


Dodatky k investičním výzvám 2024

NSA na svých stránkách vydala dodatky k investičním výzvám 2024.

Dodatkem č. 1 upřesňuje znění u výzev 04/2024, 05/2024, 06/2024 a 07/2024. 

U všech výzev se zároveň z technických důvodů posouvá datum zahájení a ukončení příjmu žádostí, a to od 5. 4. 2024 do 6. 5. 2024.

více »

Informace k investičním výzvám NSA pro rok 2024

Vážení sportovní přátelé,
 
NSA na svém webu zveřejnila prvotní informace k plánovaným investičním výzvám pro rok 2024 i s předpokládanými daty vypsání těchto výzev.

více »


Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec kraje za rok 2023

Pardubická krajská organizace ČUS a Pardubický kraj vyhlašují

21. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec Pardubického kraje za rok 2023

více »