Vyúčtování Můj klub 2022

na stránkách NSA je již odkaz na vyúčtování Můj klub 2022

https://agenturasport.cz/muj-klub-2022/

 

Všechny povinné dokumenty k vyúčtování a finančnímu vypořádání musí příjemce nejpozději do 15. 2. 2023 vždy podat elektronicky následujícím způsobem: I. Elektronicky do datové schránky poskytovatele ID vnadiz2. Odesílající datová schránka musí být datová schránka příjemce. V případě doručování podepsaného vyúčtování není třeba podpis/y úředně ověřovat, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek.

Datová zpráva s vyúčtováním musí být označena: „Vyúčtování číslo žádosti“ - např. „Vyúčtování MK22_XXXXX“. Číslo žádosti naleznete na Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

zpět na přehled »