Novinky pro DPP v roce 2024

Dne 1. 7. 2024 vstupuje v účinnost zákon č. 163/2024 Sb., který vyšel ve Sbírce zákonů dne 19. 6. 2024 a který přináší změny tzv. konsolidačního balíčku v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení u dohod o provedení práce.

 

 

Změny se týkají všech zaměstnavatelů s dohodami o provedení práce (DPP) bez ohledu na to, zda dohody (ne)dosáhnou limitu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění.

 

S účinností od 1. 7. 2024 se musí zaměstnavatelé zaregistrovat na ČSSZ a následně přihlásit všechny stávající zaměstnance na DPP, a to nejpozději do 20. 8. 2024. Až do konce roku 2024 stále platí, že zaměstnanci pracující na základě DPP jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění pouze v těch kalendářních měsících, kdy jejich započitatelný příjem přesáhl 10 000 Kč. Kompletní změnu v pojištění tzv. dohodářů, včetně změny v oblasti odvodů na sociální pojištění, přinese úprava zákona, jejíž účinnosti nastane k 1. 1. 2025.

zpět na přehled »