VÝZVA 14/2022,MŮJ KLUB 2022 – 2. kolo

Datum vyhlášení Výzvy: 08. 08. 2022

Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 11. 08. 2022 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 12. 09. 2022 do 12:00 hod.

Jedná se o kolovou nesoutěžní Výzvu, ve které je příjem žádostí zahájen okamžikem dle bodu 5.2. a ukončen okamžikem dle bodu 5.3.

Výzva je zveřejněna na internetových stránkách poskytovatele www.agenturasport.cz.

Oprávněný žadatel

Oprávněným žadatelem je pouze ten subjekt, který splňuje některou z následujících podmínek:

a) nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 (dále jen „výzva MK – 1. kolo“),

b) pokusil se podat žádost podle výzvy MK – 1. kolo, avšak pro nesplnění základních náležitostí podání se mělo za to, že žádost nebyla podána, a poskytovatel ho o tom písemně vyrozuměl nebo

c) řízení o žádosti podané podle výzvy MK – 1. kolo bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

zpět na přehled »